SVOBODA

K napsání tohoto blogu mne přiměla nedávná zkušenost z jednoho chatu na Facebooku. Připojila jsem se do diskuse, v níž jedna z účastnic oznámila svůj nacházející svatební den. Hemžilo se to tam gratulacemi a slovy že takto začíná nekonečná řada šťastných dní a vše bude úžasné a nádherné až navěky… Držela jsem se zpátky, až mne jedna z účastnic oslovila, že by bylo snad vhodné se připojit a také přát. Nějak jsem se nemohla i když jsem jasně vnímala, co se ode mne očekává a místo toho napsala pár vět o důležitosti výběru správného dne počátku takové události. Znovu jsem vnímala nevraživost okolí za to, že ze mne nečiší nadšení dle společenských pravidel a opět mi to nedalo a připsala jsem, pár vět na téma, že planeta Uran, která převzala vládu nad naší planetou, není nakloněna tradicím a bude od nás všech vyžadovat svobodu, volnost a nezávislost. Nevraživost přítomných dam nabírala na síle a já si neodpustila poslední větu o nutnosti kompromisů, které manželství vyžaduje a které nejsou v souladu s růstem duše, pokud jsme si tuto lekci k žití předem nevybrali. Byla jsem ze společenství exkomunikována jako negativní nepřející chudák, který má asi smutný život. Popřála jsem tedy, jak se ode mne čekalo co se ode mne čekalo, vyslovila požadované fráze o manželském štěstí a ukončila své členství v dané skupině. Připadala jsem si jako Maruška v pohádce SŮL NAD ZLATO, ale přimělo mne to přemýšlet o tom, co se to v naší společnosti vlastně děje.

Roky léčím duše lidem rozbitým láskou a vztahy. Vídám, jak se všichni, jakoby ze setrvačnosti, ženou do manžeství aby se z něj za pár let snažili vymanit. Nikdo z nich si ve svatební den nepřipouští, že by to snad nemuselo vyjít, že by snad jejich láska mohla někdy být jiná, než je právě ve svatební den, tedy nekonečná. Pár let poté pro sebe nemají hezká slova, ta tam je velkorysost když jde o společný majetek, probíhají nekonečné spory a neschopnost se domluvit, boje o děti a duše, které se kdysi milovaly pláčí. 50% manželství se rozpadá, dalších 20-30% žije v jakéms takéms svazku a jsou spojeni dětmi, hypotékou a majetkem. Společné štěstí zmizelo. Vztah provází lhostejnost a ti, kdož to ustáli ho přetransformují na přátelství a vzájemnou pomoc za přítomnosti milenců na jedné či obou stranách. Kde je jejich nesmrtelná láska?

Manželství nepodporuje snahu a možnost být sám sebou, vyžaduje kompromisy. Jenže naše duše se víc a víc brání tomu, je dělat. Nechce potlačovat emoce a dělat to, co dělat nechce. Přišla si zkusit co dokáže a něco se naučit, nikoli ztrácet čas a energii bojem s partnerem, který chce něco zcela jiného. Nutí nás se z toho vymanit a přestat s tím skrze nemoci, jenže my jim nenasloucháme.

Toto vše je ve společnosti nový rys. Učili nás a vyrostli jsme v tom, že být ženatý a vdaná je jediná cesta, jak lze žít a je výhra, když se tak stane. Učili nás, že tak je to správné, slušný člověk to tak má a vydrží to. Jenže doba se změnila a tak, jako se mění neuvěřitelnou rychlostí vše kolem nás, tak se mění i forma vztahů mezi lidmi. Lidé se vyvíjejí dnes velmi rychle a i když na začátku společné cesty stojí vedle sebe, po čase se jejich cesty rozcházejí, protože se vyvíjejí různě rychle a různým směrem. Část se již probudila, část se probouzí a část stále spí. Společný život probuzeného a neprobuzeného není možný. Není možný ani harmonický život probouzejícího a neprobuzeného, je plný konfliktů a strachu, že se ten druhý vzdaluje neznámo kam. Naše duše chtějí víc a víc být samy sebou, svobodné a nezávislé, probudit se, k tomu je planeta Uran povede. Budeme bojovat se závislostmi a zvyky v nás samých. Budeme hledat jiné formy soužití, protože ty staré, a manželství k nim patří, fungovat nebudou. Lidé tomu dosud nechtějí věřit, chtějí žít v iluzích a věřit, že to prostě u nich dobře dopadne. Ano, pár jich zcela jistě, možná bude přesnější říct SNAD bude, kterým to vyjde, ale zbytek společnosti se bude muset z tohoto snu probudit a hledat své štěstí v sobě.

Přátelé SVOBODA je to největší blaho, které může probuzený člověk najít. Napříč dějinami za ni lidé pokládali život, tak na ní něco bude. Kdo ji poznal, už nechce žít nic jiného. Tak se jí nebojte. Najdete ji však za horizontem, na který nyní hledíte a cesta k ní není snadná, je klikatá ale překážky jsou ve vás, nikoli kolem vás.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *